images

PARAFIA W ORCHÓWKU ORGANIZUJE DLA  MŁODZIEŻY 

WYJAZD NA ZIMOWISKO DO CHOCHOŁOWA K/ZAKOPANEGO

W DNIACH 15. – 20. 02. 2016 R.  ZAPRASZAMY !!!

DSCN4821

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

ZAPRASZAMY RODZINY ZAMIESZKAŁE

PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO I DĄBROWSKIEGO

 

images

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa VII, Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.