images (6)

* * *

ZIEMIA ŚWIĘTA ? ŚLADAMI CHRYSTUSA – 8 DNI

* * *

DZIEŃ 1 ? PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Spotkanie w jednym z portów lotniczych w Polsce – odprawa i odlot do Ziemi Świętej. Po przylocie ? jeśli czas na to pozwoli ? rozpoczniemy nawiedzenie miejsc świętych w Jerozolimie*.

 DZIEŃ 2 ? BETLEJEM ? AIN KAREM

Nawiedzimy Bazylikę i Grotę Narodzenia Pańskiego, a także kościół Św. Katarzyny i Grotę Mleczną. Będziemy również na Polu Pasterzy. Po południu pojedziemy do Ain Karem, gdzie nawiedzimy kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety. Msza Święta w Betlejem.

 DZIEŃ 3 ? JEROZOLIMA

Dzień rozpoczniemy od modlitwy w kościele Św. Anny, będziemy też przy wykopaliskach sadzawki Betesda. Podejdziemy do Kaplicy Biczowania, po czym rozpoczniemy Drogę Krzyżową ? pójdziemy tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel. Nawiedzimy Bazylikę Grobu Pańskiego, pomodlimy się na Kalwarii i przy Grobie Pańskim. Na zakończenie podejdziemy pod Ścianę Płaczu, zobaczymy także Wzgórze Świątynne. Msza Święta w Jerozolimie.

 DZIEŃ 4 ? GALILEA

Udamy się do Galilei. Po drodze zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej na krótki odpoczynek nad Morzem Śródziemnym, przy akwedukcie z czasów rzymskich. Następnie pojedziemy do Hajfy, gdzie zwiedzimy Sanktuarium oo. Karmelitów ? Stella Maris i zobaczymy piękną panoramę okolicy. W Nazarecie pomodlimy się w pięknej Bazylice Zwiastowania, zobaczymy Grotę Zwiastowania, będziemy też w kościele Św. Józefa. Z Nazaretu udamy się do Kany Galilejskiej ? miejsca pierwszego cudu Pana Jezusa. Msza Święta w Nazarecie.

 DZIEŃ 5 ? GALILEA

Zwiedzanie rozpoczniemy od majestatycznej Góry Tabor. Na jej szczyt wjedziemy taksówkami. Nawiedzimy Bazylikę Przemienienia Pańskiego, będziemy też podziwiać piękną panoramę okolicy. Następnie pojedziemy nad Jezioro Galilejskie, aby popłynąć w rejs statkiem. Później udamy się do Tabgha, gdzie nawiedzimy kościół Rozmnożenia Chleba i Prymatu Św. Piotra. Po czym w Kafarnaum zobaczymy wykopaliska domu Św. Piotra i ruiny synagogi. Przyjedziemy na Górę Błogosławieństw ? pomodlimy się w urokliwym kościele i zobaczymy wspaniałą panoramę Jeziora Galilejskiego. Msza Święta na Górze Tabor.

 DZIEŃ 6 ? JEROZOLIMA

Pojedziemy na Górę Oliwną, skąd zobaczymy przepiękną panoramę Jerozolimy. Staniemy przy świątyni Wniebowstąpienia, odmówimy Modlitwę Pańską w kościele Pater Noster, odwiedzimy piękną kaplicę Dominus Flevit. Pójdziemy do Ogrodu Oliwnego, pomodlimy się w Bazylice Getsemani. Będziemy też w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po południu pojedziemy na Syjon, nawiedzimy kościół Św. Piotra in Gallicantu oraz Wieczernik. Zobaczymy również grób Dawida, a następnie nawiedzimy kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta w Jerozolimie.

 DZIEŃ 7 ? PUSTYNIA JUDZKA ? MORZE MARTWE

Pojedziemy do Betanii, gdzie nawiedzimy kościół Św. Łazarza, po czym przez Pustynię Judzką udamy się nad rzekę Jordan, by zobaczyć miejsce Chrztu Pana Jezusa. Następnie zatrzymamy się nad Morzem Martwym, gdzie będziemy odpoczywać korzystając z niezwykłej kąpieli. Msza Święta w Betanii lub na pustyni.

 DZIEŃ 8 ? POWRÓT DO POLSKI*

 ŚWIADCZENIA: przelot samolotem, przejazdy autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach *** w pokojach dwuosobowych
z łazienkami (pokój jednoosobowy za dopłatą), śniadania i obiadokolacje, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność zwiedzania może ulec zmianie), rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, taksówka na górę Tabor, opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie, Msze Święte.

 

Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji, transferu do/z Warszawy.

 

* Możliwość nawiedzenia miejsc świętych w pierwszym i ostatnim dniu będzie uzależniona od godzin przelotów.

***

 Termin pielgrzymki:

22-29.04.2017

Cena:

990 USD

(przy minimalnej liczbie 15 uczestników)

1020 USD

(przy minimalnej liczbie 10 uczestników)

***

Organizatorzy pielgrzymki:

KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE

UL. GÓRSKIEGO 1/95; 00-033 WARSZAWA; TEL/FAX: +48 22 827-96-21; 22 827-67-39

www.twojepielgrzymki.com.pl ? e-mail: biuro@twojepielgrzymki.com.pl

 i

Parafia św. Jana Jałmużnika w Orchówku: www.orchowek.kapucyni.eu,

 tel. 082 572-17-20, e-mail: kapucyniorchowek@gmail.com

 NA PIELGRZYMKĘ Z PARAFII POJEDZIE

O, PIOTR WOŹNIACKI

***

1. Każdy uczestnik wypełnia umowę (druk u o. Piotra)

2. Wpłata zaliczki 1000 zł lub 250 USD ? w ciągu 5 dni od podpisania umowy

3. Reszta należności na 30 dni przed odlotem, płatna na konto bankowe
w USD lub w PLN przeliczając USD wg kursu sprzedaży Banku PKO BP z dnia wpłaty.

4. Kwotę 100 USD przekazujemy przewodnikowi w Ziemi Świętej (jest wliczona w koszt pielgrzymki)

5. Jest możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń

a. od kosztów rezygnacji, w ciągu 5 dni od podpisania umowy

b. od chorób przewlekłych

6. Szczegóły i zapisy wraz z wpłatą zaliczki do końca listopada

u o. Piotra Woźniackiego

(tel. 514 688 262)

***

images (5)

 ***