W DNIACH OD 10 DO 25 LUTEGO 2017 ROKU

Z NASZEJ PARAFII ODBYŁA SIĘ PIELGRZYMKA

DO MATKI BOŻEJ W GUADALUPE

W PIĘKNEJ PIELGRZYMCE PO ZIEMI MEKSYKAŃSKIEJ

UCZESTNICZYLI PARAFIANIE I SYMPATYCY

ORAZ BRACIA KAPUCYNI