images (1)

Alleluja!

Pan Zmartwychwstał!

Wszystkim Internautom,

Naszym Parafianom i Gościom,

Sympatykom i Dobrodziejom,

Czcicielom Matki Bożej Pocieszenia i Św. Antoniego,

Tym, którzy nawiedzają nasze Sanktuarium realnie i wirtualnie

w tym szczególnym czasie

składamy serdeczne i gorące życzenia…

Niech każdy z nas nie boi się wejść w te święta

wraz z Piotrem i Janem do pustego grobu,

aby tam na nowo uwierzyć w Zmartwychwstania Jezusa.

Niech wraz z Wiarą zagoszczą w waszych serca, nadzieja, miłość i radość…

Niech one będą udziałem Was i Waszych najbliższych

nie tylko w te świąteczne dni, ale zawsze.

w imieniu całej naszej wspólnoty

o. Wojciech Gwiazda

proboszcz – gwardian – kustosz