W DNIACH OD 28 KWIETNIA DO 6 MAJA 2017 ROKU

ODBYŁA SIĘ PIELGRZYMKA

DELEGACJI MŁODZIEŻY Z NASZEJ PARAFII

DO WŁOCH

PODCZAS NASZEJ PIELGRZYMKI ODWIEDZILIŚMY

TARVISIO, PADWĘ, RZYM (W TYM KURIĘ GENERALNĄ NASZEGO ZAKONU),

FRASCATI, MONTE CASSINO,

ASYŻ – A W NIM WSZYSTKIE MIEJSCA ZWIĄZANE ZE ŚW. FRANCISZKIEM I ŚW. KLARĄ,

LORETO, SAN MARIN – NAJSTARSZĄ REPUBLIKĘ ŚWIATA

WSZYSTKIM DOBRODZIEJOM I SPONSOROM

DZIĘKI KTÓRYM MOGŁA ODBYĆ SIĘ TA PIELGRZYMKA

SKŁADAMY SERDECZNE

BÓG ZAPŁAĆ !