W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W NIEDZIELĘ 4 CZERWCA NA MSZY O GODZ. 9:00

KS. DZIEKAN STANISŁAW DADAS

USTANOWIŁ W NASZEJ PARAFII SZEŚCIU NOWYCH LEKTORÓW:

MICHAŁA GŁOGOWSKIEGO, KACPRA KOZAKA, MIKOŁAJA KOTYRĘ,

MATEUSZA JAKUBIKA, MACIEJA KORNELUKA I MIKOŁAJA STUPNICKIEGO

DO PRZYJĘCIE TEJ ZASZCZYTNEJ FUNKCJI NOWYCH LEKTORÓW

PRZYGOTOWYWAŁ  O. PIOTR WOŹNIACKI

/ FOTO J. KORNELUK /