19 CZERWCA

W NASZEJ PARAFII

GOŚCILIŚMY KS. BPA PIOTRA SAWCZUKA

BISKUPA POMOCNICZEGO DIECEZJI SIEDLECKIEJ

KTÓRY MŁODZIEŻY (26 OSÓB) NASZEJ PARAFII

UDZIELIŁ SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

( FOTO. K. TERESZCZUK )