DSCN1170

Wszystkich Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia,

Parafian i Gości, Sympatyków i Dobrodziejów

zapraszamy

na Uroczystości Odpustowe 26 i 27 sierpnia ku czci naszej Orchowskiej Matki Bożej Pocieszenia.

W sobotę 26 sierpnia, w wigilię odpustu o 18:00 uroczysta Msza Święta

a po niej Procesja Maryjna na cmentarz,

podczas której przy pięciu stacjach różańcowych będziemy się modlić

za naszych bliskich zmarłych.

Procesję zakończymy w kościele Apelem Jasnogórskim.

W niedzielę, w dzień odpustu Msze Święte

o godz. 9:00,

uroczysta suma z Księżmi z dekanatu o 11:30,

po sumie procesja eucharystyczna dookoła kościoła.

i wieczorna Msza Święta na zakończenie odpustu o godz. 18:00.

Kazania odpustowe będzie głosił

ks. prof Czesław Krakowiak

z Lublina

Już dziś otoczmy ks. Kaznodzieję

i wszystkich Uczestników naszych uroczystości odpustowych

serdeczną modlitwą.