P R O G R A M

REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

W PARAFII ORCHÓWEK

10 – 12 GRUDZIEŃ 2017 R.

***

N I E D Z I E L A

MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

ORCHÓWEK: 9:00; 11:30; 18:00

SOBIBÓR WIEŚ: 14:20      SOBIBÓR STACJA: 15:30

***

P O N I E D Z I A Ł E K   i   W T O R E K

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 8:30

MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ

ORCHÓWEK: 9:00; 18:00

SOBIBÓR STACJA: 15:30       SOBIBÓR WIEŚ: 16:40

***

SPOWIEDŹ PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ