1.     Trwa Oktawa Bożego Ciała, dziękujemy tym, którzy włączają się w procesję i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejne dni. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci, które wczoraj zakończyły BIAŁY TYDZIEŃ. Oktawa kończy się w czwartek, tego dnia będzie nasza ostatnia procesja eucharystyczna dookoła kościoła i poświęcenie wianków.
2.     W najbliższy wtorek zapraszamy na 8 dzień nowenny do św. Antoniego, który odbiera tak wielką cześć w naszym kościele sanktuaryjnym.
3.     W piątek będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Nasz kalendarz liturgiczny podaje, że w piątek, z racji na uroczystość można spożywać pokarmy mięsne.
4.     Natomiast w sobotę 9 czerwca w naszej parafii będzie szczególny dzień. Jest to wspomnienie liturgiczne Niepokalanego Serca Maryi. Mszy Świętej o godz. 18:00 będzie przewodniczył nasz nowo wyświęcony współbrat o. Dawid Napiwodzki. Będzie to więc jego Msza Prymicyjna w naszym kościele. Po Mszy o. Dawid będzie udzielał specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego. Zapraszamy na tą wspólną modlitwę.
5.     Od piątku mamy miesiąc czerwiec, miesiąc w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy każdego dnia na nabożeństwo czerwcowe na godz. 17:30. *
6.     Bardzo dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół Pani Korneluk i Pani Sawczuk z ul. Kolejowej. Za kwiaty dziękujemy Nowożeńcom. Na kolejne sprzątanie kościoła zapraszamy w sobotę 9 czerwca na godz. 8:00 rodziny: Nahuluk, Werner i Trzcińskich z ul. Kolejowej 10, 12 i 13.
7.     Za tydzień w naszej parafii będziemy gościć Księdza Redaktora z Katolickiego Radia Podlasie, a nasze ofiary na tacę przekażemy na tą diecezjalną rozgłośnię.
8.     Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Dziękujemy za Wasze ofiary na tace, które są wsparciem FUNDUSZU REMONTOWEGO KOŚCIOŁA I KLASZTORU, oraz za wszystkie dary serca przekazywane na potrzeby kościoła i klasztoru. Naszą wdzięczność wyrażamy wszystkim którzy wspierają nas darem serca, modlitwą i życzliwością, a więc parafianom, gościom, sympatykom i  dobrodziejom.
9.     Zapowiedzi przedślubne: do sakramentu małżeństwa zamierzają przystąpić: Natalia Kościołek, panna, par. tut. i Hubert Artur Szachon, kawaler, par. NSJ we Włodawie. Zapowiedź I.  
Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących po między tymi osobami, winien zgłosić je do Kurii Biskupiej w Siedlcach lub do kancelarii parafialnej.

11. Szczegółowy program uroczystości jubileuszowych wisi w gablocie przed kościołem i jest zamieszczony poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz do łączności duchowej przez Radio Podlasie, TV TRWAM i internet. j.

12  Tak jak słyszeliśmy w liście Ks. Biskupa, w tym tygodniu będziemy przeżywać centralne uroczystości jubileuszowe naszej diecezji. Polećmy więc Matce Bożej Pocieszenia całą naszą diecezję, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich, oraz nas samych i wołajmy: Pod Twoją obronę….

 Komunikat Wydziału Duszpasterstwa dotyczący centralnych uroczystości jubileuszowych 200 – lecia Diecezji Siedleckiej

  1. W dniach 7-9 czerwca br. odbędą się w Janowie Podlaskim i Siedlcach główne uroczystości jubileuszowe związane z dziękczynieniem za 200 lat istnienia naszej Diecezji. W tych historycznych wydarzeniach, oprócz zaproszonych gości, liczymy na udział jak największej rzeszy Księży Proboszczów, Wikariuszy, Księży spoza duszpasterstwa parafialnego, Księży Emerytów, Sióstr Zakonnych i Osób Życia Konsekrowanego. Proszę, by z każdej parafii wzięła udział delegacja wiernych świeckich. Wśród nich winni się znaleźć: członkowie II Synodu Diecezjalnego, Parafialnych Zespołów Synodalnych, Rad Parafialnych, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie parafii, ministranci, lektorzy oraz młodzież. Ilość osób przyjeżdżających z parafii oraz autokarów proszę zgłosić do Księży Dziekanów.
  2. Od 1 do 7 czerwca br. rozpoczyna się we wszystkich parafiach bezpośrednie duchowe przygotowanie do głównych uroczystości jubileuszowych. Materiały liturgiczne z tym związane zostały przygotowane przez ks. prof. K. Matwiejuka i przesłane do parafii.
  3. Proszę o przekazanie wiernym informacji o transmisjach uroczystości w mediach. Katolickie Radio Podlasie będzie transmitowało:

a)      7 czerwca br. (czwartek) o godz. 17.00 – Mszę św. z Kolegiaty Janowskiejz udziałem Episkopatu Polski. W czasie Mszy św. będzie miał miejsce historyczny akt podniesienia Kolegiaty Janowskiej do godności Bazyliki Mniejszej.

b)      8 czerwca br. (piątek) o godz. 7.30 – Mszę św. z Bazyliki Mniejszej w Janowie Podlaskim.

c)      9 czerwca br. (sobota) od godz. 10.00 – centralne uroczystości jubileuszowe    z Katedry siedleckiej.  Transmisja z uroczystości w Siedlcach będzie również on-line na stronie internetowej Podlasie24.pl oraz www.diecezja.siedlce.pl

Telewizja TRWAM będzie transmitowała 9 czerwca br. (sobota) o godz. 10.30 Mszę świętą dziękczynną za 200 lat istnienia Diecezjiz siedleckiej Katedry.

  1. W czasie głównych uroczystości jubileuszowych, 9 czerwca br., odbędzie się  uroczyste błogosławieństwo i posłanie przez Prymasa Polski Księży Misjonarzy, którzy będą prowadzili Parafialne Misje Ewangelizacyjne w naszej Diecezji (2018-2022). W związku z tym uprzejmie proszę, by wszyscy Księża wyznaczeni do prowadzenia Misji Ewangelizacyjnych zgromadzili się tego dnia o godz. 10.00, ubrani w ornaty, z prawej strony katedry (przy płytach nagrobnych biskupów). Wezmą oni udział razem z Biskupami, Dziekanami i asystą w procesji wejścia i zajmą w katedrze przeznaczone dla nich miejsca. Obrzęd posłania odbędzie się po Komunii św.
  2. Przypominam, że członkowie II Synodu Diecezji Siedleckiej są zaproszeni na  9 czerwca do Siedlec, gdzie wewnątrz katedry będzie dla nich przygotowany specjalny sektor (wyjście do katedry od strony zakrystii kapłańskiej).
  3. 4 czerwca na Konferencji Księży Dziekanów zostaną przekazane Dyplomy osobom zasłużonym dla parafii i diecezji z racji Jubileuszu 200 – lecia jej istnienia. Należy je wręczyć wybranym osobom dnia 10 czerwca br. – w Niedzielę Dziękczynienia – na głównej Mszy św., zgodnie z formą zawartą w materiałach liturgicznych przygotowanych przez ks. prof. K. Matwiejuka.
  4. Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka zezwoliła Arcybiskupowi Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, aby 7 czerwca 2018 r., podczas jubileuszu diecezji siedleckiej, po zakończeniu Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie żałując za grzechy i poruszeni miłością będą brać udział w uroczystościach, udzielił papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, fizycznie nie będą brać udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.
  5. Penitencjaria Apostolska zezwoliła abp. Wojciechowi Polakowi, metropolicie gnieźnieńskiemu, prymasowi Polski, aby 9 czerwca 2018 r., podczas jubileuszu diecezji siedleckiej, po zakończeniu Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie żałując za grzechy i poruszeni miłością będą brać udział w uroczystościach, udzielił papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwykłymi warunkami. Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, fizycznie nie będą brać udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.
  6. Penitencjaria Apostolska udzieliła łaski odpustu wszystkim wiernym, którzy będą uczestniczyć we Mszach św., 10 czerwca 2018 r., w Niedzielę Dziękczynienia, w kościołach i kaplicach na terenie diecezji siedleckiej, pod zwykłymi warunkami.

10. Wszelkie informacje dotyczące programu centralnych uroczystości jubileuszowych, dojazdów, parkingów, liturgii itd. znajdują się na stronie diecezjalnej www.diecezja.siedlce.pl oraz w najnowszym numerze Echa Katolickiego.