Uległ zmianie adres skrzynki poczty elektronicznej naszej parafii. Poniżej podajemy nowy:

orchowekapucyni@gmail.com