Wszystkich Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia, Parafian i Gości, Sympatyków i Dobrodziejów zapraszamy na Uroczystości Odpustowe 25 i 26 sierpnia ku czci naszej Orchowskiej Matki Bożej Pocieszenia.

W sobotę 25 sierpnia, w wigilię odpustu o 18:00 uroczysta Msza Święta a po niej Procesja Maryjna na cmentarz, podczas której przy pięciu stacjach różańcowych będziemy się modlić za naszych bliskich zmarłych. Procesję zakończymy w kościele Apelem Jasnogórskim.

W niedzielę, w dzień odpustu Msze Święte:

  • o godz. 9:00,
  • uroczysta suma z Księżmi z dekanatu o 11:30,
    po sumie procesja eucharystyczna dookoła kościoła.
  • wieczorna Msza Święta na zakończenie odpustu o godz. 18:00.

 

Kazania odpustowe będzie głosił o. Artur Fredo  z Lublina.