Z głęboką wdzięcznością Panu Bogu

za 25 lat Kapłaństwa

serdecznie zapraszam

na dziękczynną Mszę Świętą,

którą będę sprawował w sobotę

1 września 2018 r. o godz. 11.30

w kościele pw. św. Jana Jałmużnika

w Orchówku

 

                        o. Andrzej Dejer