AKADEMIA Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to ważna data w historii Polski i Polaków. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.  W związku z tym społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, zaproszeni goście i wierni z parafii Orchówek zgromadzili się 11 listopada o godz. 9.00 w miejscowym kościele na uroczystej Mszy świętej , po której uczniowie z klas IV- VIII zaprezentowali montaż słowno– muzyczny zatytułowany „Opowiedz nam moja Ojczyzno” przedstawiający „Polską drogę do niepodległości” czyli wydarzenia z historii: rozbiory, powstania, okres I wojny światowej. W drugiej części akademii zaprezentowali utwory mówiące o Polsce, symbolach narodowych i miłości do Ojczyzny, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali Hymn Polski. Wielu wzruszeń dostarczyły także pieśni patriotyczne i dekoracja, który zachęcały do miłości Ojczyzny. Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowały panie: Małgorzata Sakowicz, Marta Ćwik i Teresa Paszkiewicz.

W dalszej kolejności głos zabrali pan dyrektor Andrzej Stanicki i ojciec proboszcz Jacek Romanek dziękując za pracę nad przedstawieniem. Następnie wszyscy zebrani udali się na Skwer im. Maksyma Kosyka, by tam uroczyście zasadzić Dąb Niepodległości.

 /Foto: Sebastian Benesz, Marta Ćwik, Małgorzata Sakowicz/