pobrane

 

DRODZY PARAFIANIE, SYMPATYCY I DOBRODZIEJE 
NASZEGO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA!

“Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel”.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze i najlepsze życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały, rozproszył ciemności Waszego życia i wlał w serca miłość i nadzieję oraz obdarzył pokojem. Pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy, przepełnionych wiarą i radością życzą – Bracia Kapucyni z Orchówka.