ZAPRASZAMY 4 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
SANKTUARIUM MBP W ORCHÓWKU
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Słowo Boże głosi ks. Mirosław Krupski

W PROGRAMIE:
Godz. 9.00 – Msza św. z kazaniem odpustowym
Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem odpustowym i z nabożeństwem Transitus