1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN. Włączmy tę intencję Kościoła w nasze codzienne modlitwy. 

 2. Informujemy naszych Parafian, że 20-go stycznia (poniedziałek) grupa ministrantów w liczbie 15 wraz ze swoim opiekunem o. Markiem Długołęckim, wyjeżdża na obóz ministrancki. Prosimy o modlitwę w ich intencji.  

3. We czwartek 23-go stycznia w liturgii wspominamy patronów naszej diecezji bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, a w sobotę 25-go stycznia obchodzimy święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zapraszamy w te dni w sposób szczególny do wspólnej modlitwy.

4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać nasz doroczny odpust ku czci patrona parafii św. Jana Jałmużnika. Kazania odpustowe będzie głosił ks. Tadeusz Olędzki proboszcz parafii z Jabłecznej. Zapraszamy do wspólnego świętowania.

5. W naszym sanktuarium jest kilka Kółek Różańcowych, do których należą nasi najmłodsi parafianie. Brakuje kilku osób do utworzenia kolejnej Róży. Zapraszamy chętne dzieci i młodzież do włączenia się w modlitwę różańcową. Zgłoszenia przyjmuje p. Katechetka, M. Sakowicz.

6. Bardzo dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na sanktuarium rodzinom: Horszczaruk, Jurek i Pacek z ul. Szkolnej.Na kolejne sprzątanie naszego kościoła zapraszamy w sobotę 24-go stycznia na godz. 8:00 rodziny: Szewc, Dujniczuk i Borodijuk z ul. Szkolnej.

7. Wszystkim naszym Parafianom, Gościom, Sympatykom, Dobrodziejom, czcicielom M. B. P. dziękujemy za ofiary, życzliwość i wsparcie. Niech Pan Wam hojnie błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece.