INTENCJE MSZALNE  02-22.10.2018

 

 

 

 

WTOREK – 02.10

7:00

O pomyślne rozwiązanie spraw zawodowych i urzędowych Tomasza oraz o pogłębienie wiary i opiekę MB dla całej rodziny.

18:00

1. +Anastazja i Józef, Antoni, Tatiana i Bazyli.

2. +Andrzej Pruszkowski (30 dzień po śmierci).

 

 

ŚRODA – 03.10

7:00

1. O pomyślne zakończenie spraw zawodowych Danuty, opiekę MB dla całej rodz. i dary Ducha Św.

2. +Wanda Szlechta (30 dzień po śm.).

18:00

1. +Stanisława(k) Szałaj (1 r. śm.), Mieczysław I Zbigniew.

2. +Andrzej Pruszkowski (od rodz. Kratiuk).

 

 

CZWARTEK – 04.10 – Odpust Św. Franciszka

9:00

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu M. za grzechy popełnione w rodzinie i przeciw rodzinie przez wst. św. o. Pio i św. Michała Arch.

18:00

Za parafian, gości, dobrodziejów i sympatyków naszego sanktuarium, aby żyjącym Bóg błogosławił, a zmarłym dał łaskę życia wiecznego.

 

PIĄTEK – 05.10

7:00

Dzięk-błag. z prośbą o B. błog. i opiekę MBP dla Radosława w rocz. ur.

18:00

1. +z rodz. Kowalczuków i Karwatiuków.

2. +Adam Pawluk i zm. rodzice.

 

 

SOBOTA – 06.10

7:00

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu M. za grzechy popełnione w rodzinie i przeciw Klaudii.

18:00

1. Za Ojczyznę i Radio Maryja.

2. O zdrowie, błog. B. i opiekę MBP dla Anny i Pawła oraz dzieci: Macieja, Marysi i Juliana.

 

 

NIEDZIELA – 07.10

9:00

+Władysław Czoboda.

11:30

Dzięk-błag. w 18 r. ur. Adriana Budnera z prośbą o B. błog. i opiekę MBP.

18:00

Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla wnuczki.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 08.10

7:00

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu M. za grzechy popełnione w rodzinie.

18:00

1. O uzdrowienie duchowe i fizyczne dla uczestników tej Mszy świętej.

2. +Jan Filipczuk.

 

WTOREK – 09.10

7:00

O błog. B., opiekę MBP, potrzebne łaski oraz dar zdrowia dla Małgorzaty.

18:00

1. W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu M. za grzechy popełnione w rodzinie.

2. +Janusz (4 r. śm.).

 

 

ŚRODA – 10.10

7:00

Dziękczynna w 47 r. ślubu Ewy i Edwarda Ruszczak z prośbą o dalsze błog. B. dla całej rodziny.

18:00

1. O B. błog. i potrzebne łaski dla o. Andrzeja.

2. +Andrzej Pruszkowski (od rodz. Czoboda).

b.g.

O ulgę w cierpieniu i opiekę św. Józefa dla Ewy z okazji urodzin.

 

 

CZWARTEK – 11.10

7:00

O nawrócenie, uwolnienie i błog. B. dla Rafała przez wst. św. Michała Arch. i św. o. Pio.

18:00

1. Dzięk-błag. w 10 r. ślubu Kamili i Romana z prośbą o opiekę MBP i błog. B. dla całej rodziny.

2. +Jerzy Szewczyk (9 r. śm.).

 

PIĄTEK – 12.10

7:00

Dzięk-błag. z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę MBP dla o. Andrzeja Dejera.

18:00

1. Dzięk-błag. za dar małżeństwa syna Tomasza i córki Justyny z prośbą o B. błog i opiekę MB dla ich rodzin.

2. O uzdrowienie relacji w rodzinie Roberta i Aliny.

 

 

SOBOTA – 13.10

7:00

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu M. za grzechy popełnione w rodzinie za wst. św. Michała Arch. i św. o. Pio.

18:00

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu M. za grzechy popełnione w rodzinie.

 

 

NIEDZIELA – 14.10

9:00

+Janusz (2 r. śm.), Stefania, Michał, Maria, Zygmunt, Stanisław.

11:30

Za parafian, gości, dobrodziejów i sympatyków naszego sanktuarium, aby żyjącym Bóg błogosławił, a zmarłym dał łaskę życia wiecznego.

18:00

O zdrowie dla Teresy (do MBP, przez wst. św. o. Pio).

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 15.10

7:00

O zdrowie i nawrócenie Jarka.

18:00

1. +Jadwiga Mazuryk.

2. +Jadwiga i Czesław Sawa.

 

WTOREK – 16.10

7:00

1. O zdrowie o B. błog. w rodz. Kozłowskich i Sudewiczów.

2. +Zofia Karaczewska (od synowej Danuty).

18:00

Imieninowa p. Jadwigi Urbańskiej.

 

 

 

ŚRODA – 17.10

7:00

1. O B. błog. i opiekę MB dla o. Andrzeja.

2. +Andrzej Pruszkowski (od rodzeństwa z rodziną).

18:00

Do MBP o uwolnienie od złego ducha i błog. B. dla rodziny przez wst. św. Michała Arch. i św. o. Pio.

 

 

 

CZWARTEK – 18.10

7:00

Do MBP o błog. B. dla rodziny Leńkowiczów.

18:00

1. O B. błog. i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Ani, Ewy i całej rodz.

2. +Andrzej Pruszkowski (od sąsiadów).

 

PIĄTEK – 19.10

7:00

O cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Józefa, za wst. MBP.

18:00

1. Dzięk-błag. z prośbą o B. błog., potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla o. Antoniego.

2. +Marianna, Stanisław, Edward Korneluk i zm. z rodz.

 

 

 

SOBOTA – 20.10

7:00

+Zofia Karaczewska (od wnuczki Gabrysi i jej rodziny).

18:00

1. +Krzysztof Miazio i jego rodzice: Helena i Marian.

2. Dzięk-błag. w int. Krzysztofa z okazji 50 r. ur. z prośbą o B. błog., potrzebne łaski i opiekę MBP.

 

 

 

NIEDZIELA – 21.10

9:00

+Janina Puła (13 r. śm.).

11:30

Dziękczynna w 1. r. ur. Julii.

18:00

O B. błog. dla Oli z okazji 6 r. ur. oraz dla babci Urszuli.

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 22.10

7:00

+Marianna Oleksiuk.

18:00

1. Dziękczynna w 11 r. ur. Kacpra, z prośbą o B. błog. dla niego i jego rodziców.

2. Dzięk-błag. za rodzinę za wst. MBP i św. Antoniego.

 

=================================================================================================

Msze święte za śp. +Józefa Biernackiego będą odprawiane:

1. 13.11 godz. 7.00 - od Zofii Kułakowskiej.

2. 14.11 godz. 7.00 - od Jarosława i Marleny Kułakowskiej z dziećmi.

 

=================================================================================================

Msze święte za śp. +Janinę Karaczewską będą odprawiane:

1. 23.10 godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu w 30-ty dzień po śmierci.

2. 18.11 godz. 11.30 – od rodzin Korneluk i Sakowicz.

3. 04.12 godz. 18.00 – od rodziny Żelechowskich.

 

=================================================================================================

Msze święte za śp. +Andrzeja Pruszkowskiego będą odprawiane:

1. 02.10 godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu w 30-ty dzień po śmierci.

2. 03.10 godz. 18.00 – od rodziny Kratiuk.

3. 10.10 godz. 18.00 – od rodziny Czoboda.

4. 17.10 godz. 7.00 – od rodzeństwa z rodziną.

5. 18.10 godz. 18.00 – od sąsiadów.

6. 24.10 godz. 7.00 – od pracowników gminy.

7. 29.10 godz. 18.00 – od koleżanek i kolegów z Orchówka.

8. 31.10 godz. 18.00 – od sąsiadów z ul. o. Tomasza, Leśnej i Sikorskiego.

9. 02.11 godz. 18.00 – od Koła Gospodyń Wiejskich.

 

=================================================================================================

Msze święte za śp. +Zofię Karaczewską będą odprawiane:

1. 29.09 godz 18.00 – od uczestników pogrzebu w 30-ty dzień po śmierci.

2. 16.10 godz. 7.00 - od synowej Danuty.

3. 20.10 godz. 7.00 – od wnuczki Gabrysi i jej rodziny.

4. 24.10 godz. 18.00 – od rodziny Perchuć.

5. 26.10 godz. 18.00

 

=================================================================================================

Msze święte za śp. +Wandę Szlechta będą odprawiane:

1. 03.10 godz 7.00 – od uczestników pogrzebu w 30-ty dzień po śmierci.