Kościół

Kosciol Orchowek

Najcenniejszym zabytkiem Orchówka jest położony na wysokiej skarpie nad starorzeczem Bugu późnobarokowy kościół poaugustiański, wybudowany w latach 1770 – 1777 przez mistrza kamieniarskiego Grzegorza Cybulskiego, według projektu Pawła Fontany. 23 lipca 1780 roku budowla była konsekrowana przez sufragana chełmskiego bp Melchiora Jana Kochnowskiego p.w. Św. Jana Jałmużnika.

Ostateczne wykończenie budowy kościoła nastąpiło w latach 1846-1848 kosztem parafian i Augusta Zamojskiego. W tym samym czasie zbudowano nowy ołtarz, który miał cztery stopnie, dwa filary, cztery figury przedstawiające aniołki, dwa lustra i dziesięć nowych lichtarzy. Ołtarz pomalowany był na zielono, niektóre elementy były złocone.

W kościele znajdowały się dwa obrazy słynące łaskami: Matki Bożej Pocieszenia i św. Antoniego z Padwy.

Źródło: folder Urzędu Gminy Włodawa