Wspólnota Oazowa

images

czyli Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) ? jeden z ruchów odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był Sługa Boże ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła ? parafii, dekanatów, diecezji.

W naszej parafii Młodzież Oazowa spotyka się w salach pod klasztorem w każdą niedzielę zazwyczaj o godz. 15:30. Są dwie grupy dziewcząt i chłopców, które prowadzą animatorzy z Włodawy Zuzia i Kuba. W pierwszą niedzielę miesiąca gromadzimy się jako wspólnota w kościele na Eucharystii o godz. 9:00 wraz z Parafianami. Włączamy się w tą Mszę Święta poprzez czytanie Słowa Bożego, procesję z darami, i wspólną modlitwę.

Co tygodniowe spotkania formacyjne przygotowują nas do wyjazdy na wakacyjne rekolekcje oazowe, które przeżywamy w różnych malowniczych miejscach naszej Ojczyzny.

Nasza Wspólnota jest otwarta na wszystkich chętnych, których serdecznie zapraszamy.