herb

 

Orchówek – niegdyś miasto, obecnie wieś położona niedaleko Włodawy, przy trój styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Założony w 1506 roku przez wojewodę bełskiego Jerzego Krupskiego na mocy przywileju króla Aleksandra Jagiellończyka. W tym samym czasie Orchówek otrzymał także prawa miejskie, które ostatecznie utracił w 1869 roku. Należał kolejno do Krupskich, Leszczyńskich, Pociejów, Flemingów, Czartoryskich i Zamoyskich. Konkurencja pobliskiej Włodawy nigdy nie pozwoliła rozwinąć się miasteczku. Większość ludności utrzymywała się z pracy na roli. Na granicy pomiędzy Koroną i Litwą znajdowała się komora celna, dzieląca Orchówek od Włodawy, stanowiąca w tamtym czasie podstawę egzystencji miasteczka. Kolejne lata wypełniła wojna, działania zbrojne nie oszczędziły Orchówka. W 1648 r. Orchówek spustoszyli Kozacy, a później w latach 1656 – 1657 wojska moskiewskie i szwedzkie. W XVIII w. Orchówek, przejściowo, utracił prawo miejskie, by ^ staraniem ks. Adama Czartoryskiego odzyskać je w 1775 r. W XIX w. miejscowość pozostawała jednym z najmniejszych miast Lubelszczyzny, a w 1869 r. ostatecznie utraciła prawa miejskie, zachowując status wsi.

Obecnie Orchówek jest największą wsią na terenie gminy Włodawa, jednak panuje tutaj klimat typowy dla małego miasteczka. W ostatnich latach Orchówek rozwinął się przede wszystkim pod względem urbanistycznym. Mieszkańcy cenią sobie przede wszystkim cichą, spokojną okolicę wpisaną w niezwykły krajobraz starorzecza Bugu, oraz bliskość miasta Włodawy. Orchówek jest także atrakcyjnym przystankiem na szlakach turystycznych. Nad rzeką Bug znajduje się wieża widokowa oraz grill, którego nazwa ?Pod Kiszarnią” nie jest przypadkowa, pochodzi od dawnej tradycji kiszenia w beczkach ogórków, do czego wykorzystywano koryto rzeki Bug. Nieopodal rozpościerają się nadbużańskie łąki, na których pasą się zimnokrwiste konie, co niewątpliwie dodaje uroku orchowskiemu krajobrazowi.

ŹRÓDŁO: FOLDER URZĘDU GMINY WŁODAWA