images (1)

3 – 6. 12. 2016 ROK

Adwent to czas, w którym w naszych parafiach przeżywamy rekolekcje.

Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami”.

Warto więc na początku Adwentu zapytać, co możemy zrobić, by ofiarowany nam czas rekolekcji dobrze wykorzystać?

images (1)

W DNIACH OD 26 LISTOPADA DO 3 GRUDNIA

BĘDZIEMY ROZNOSIĆ PO DOMACH NASZEJ PARAFII

POŚWIĘCONE OPŁATKI WIGILIJNE

I KALENDARZE PARAFIALNE

t3kh

Konferencja popularno-naukowa:

Wokół Orchówka i kultu obrazu Matki Bożej Pocieszenia