grupa-narciarzy_m

Informacje dotyczące wyjazdu dzieci i młodzieży
na zimowisko w Chochołowie
w dniach 10-16 lutego 2019 roku

adwent_m

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
W PARAFII ORCHÓWEK
9 – 11 GRUDZIEŃ 2018 R.

msz_dla_malzenstw_m

MSZA ŚWIĘTA
DLA MAŁŻEŃSTW

IV sobota miesiąca godzina 18.00