images

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU WYJAZDU

NA FERIE DO CHOCHOŁOWA K/ZAKOPANEGO

4 – 9 LUTY 2018 R.

images (1)

10 – 12. 12. 2017 ROK

Adwent to czas, w którym w naszych parafiach przeżywamy rekolekcje.

Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi: “Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami”.

Warto więc na początku Adwentu zapytać, co możemy zrobić, by ofiarowany nam czas rekolekcji dobrze wykorzystać?

images (1)

W DNIACH OD 25 LISTOPADA DO 2 GRUDNIA

BĘDZIEMY ROZNOSIĆ PO DOMACH NASZEJ PARAFII

POŚWIĘCONE OPŁATKI WIGILIJNE

I KALENDARZE PARAFIALNE