13 czerwca 2021 r. - Odpust ku czci św. Antoniego z Padwy

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Msze św. w Orchówku według porządku niedzielnego:

godz. 9:00 – Msza św. w intencji mieszkańców Orchówka,

godz. 11:30 – Msza św. w intencji wszystkich czcicieli św. Antoniego

godz. 18:00 – Msza św. w intencji mieszkańców Włodawy (zapraszamy do przybycia)

Słowo Boże wygłosi podczas Uroczystości ks. dr Tomasz Bąk

Zapraszamy wszystkich czcieli św. Antoniego do wspólnej modlitwy.