8 września 2022 roku - zawierzenie Parafii MBP

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego Sanktuarium MBP!

W roku 2021 roku, uroczyście przeżyliśmy wraz z ks. bp Grzegorzem uroczystość 90-lecia powrotu Matki Bożej Pocieszenia do Orchówka. Przeszliśmy w procesji z kościoła św. Ludwika do Orchówka, gdzie była sprawowana Msza św. i dziękowaliśmy Bogu za obecność Maryi w naszym sanktuarium. Było to piękne i głębokie doświadczenie wiary i uczczenie Matki Bożej. To wydarzenie wpisało się w historię naszej parafii, Dlatego też, widząc potrzebę duchową wiernych, także 8-go września 2022 roku, w Święto Narodzenia NMP, przeżywając uroczystość 91-lecia powrotu obrazu MBP do naszego sanktuarium i zawierzymy naszą Parafię Matce Bożej Pocieszenia, oddając wszystkich i wszystkie stany w ręce Maryi. Zapraszamy do przygotowania się do aktu zawierzenia Parafii Maryi, przez Wielką Nowennę do Matki Bożej Pocieszenia, która rozpoczyna się 2 lipca 2022 r. i potrwa przez dziwięć kolejnych sobót.

W programie:

17:30 - nabożeństwo do MBP

18.00 - Msza św. z kazaniem maryjnym o zawierzeniu

19.00 - różaniec z rozważaniami i procesja z obrazem MBP

Matko Boża Pocieszenia - módl się za nami!