Kolęda 2021 r.

Drodzy Parafianie!

Pragniemy poinformować naszych Parafian, że udamy się z wizytą duszpasterską do waszych domów, albowiem chcemy spotkać się z naszymi wiernymi. Jednak w tym roku z racji na zaistniałą sytuację spotkamy się tylko do tymi rodzinami, które będą chciały zaprosić nas do swoich domów. Kolędę rozpoczniemy 1-go lutego br. (poniedziałek). Znakiem rozpoznawczym, że rodzina chce przyjąć kapłana do swego domu będzie wyjście gospodarza przed ogrodzenie i zaproszenie do domu. Przypominamy, że wizyta duszpasterska to spotkanie kapłana z całą Rodziną, modlitwa o błogosławieństwo Boże dla Domowników, poświęcenie mieszkania i rozmowa na temat naszej wiary. Na kolędę przygotowujemy stół lub ławę, krzyż, świece, wodę która zostanie poświęcona i kropidło. Dzieci i młodzież niech przygotują swoje zeszyty i ćwiczenia z religii. Tak jak zawsze prosimy i już dziękujemy za transport do wiosek. Po kolędzie będzie chodzić czterech Ojców, o. Marek, o. Piotr, o. Bogdan i o. Proboszcz.  Gdyby kogoś nie było podczas kolędy w wyznaczonym terminie, odwiedzimy go w dniu tzw. kolędy dodatkowej, tj. w środę 10-go lutego lub w innym dogodnym czasie. Plan wizyty duszpasterskiej oraz szczegóły podany jest na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej oraz facebookowej. Już teraz dziękujemy za pomoc w kolędowaniu, za wspólną modlitwę, za rozmowę, za życzliwe przyjęcie nas i za ofiary, które w tym roku chcemy przeznaczyć na zrobienie nowych konfesjonałów tzw. zamykanych, albowiem 20 tyś. już zostało zapłacone, ale potrzebujemy jeszcze 30 tyś. do opłacenia całej kwoty. 

Z franciszkańskim pozdrowieniem "Pokój i dobro"

o. Jacek Romanek wraz z Duszpasterzami