Obostrzenia - komunikat

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego Sanktuarium!

Z racji na nowe restrykcje władz państwowych i kościelnych informujemy, że w uroczystościach religijnych w strefie czerwonej przypada 1 osoba na 7 m2. W naszym kościele może być max 45 osób (nie licząc kapłanów i usługujących). Przypominamy także, o obowiązku przebywania w maseczkach i dezynfekcji rąk, do tego są zobowiązani usługujący na prezbiterium. Prosimy o dostosowanie się do nowych wytycznych.

Z wyrazami szacunku

o. Jacek Romanek - proboszcz