MODLITWA RÓŻAŃCOWA GODZ. 17.30

Drodzy Parafianie!

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych : „Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! „

W naszym sanktuarium pragniemy wznowić codzienną modlitwę różańcową. Z racji na nabożeństwo majowe, różaniec będziemy odmawiać o godz. 17.30, w sobotę zaś po Mszy św. o 18.00. Zapraszamy Parafian i Gości, Koła Różańcowe z Orchówka, Sobiboru i Duchowych Niewolników Maryi do wspólnej modlitwy, tak bardzo potrzebnej współczesnemu światu.

Królowo Różańca świętego - módl się za nami!