Październik - miesiąc modlitwy różańcowej

Drodzy Parafianie!

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych :

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! „

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

godz. 17.30 - modlitwa różańcowa z rozważaniami

Szczególnie liczymy na obecność kandydatów do bierzmowania, dzieci, młodzieży i ministrantów.

Królowo Różańca świętego - módl się za nami!