PEREGRYNACJA OBRAZU MBP 2022 r.

Drodzy Parafianie!

Pragniemy poinformować, że po zawierzeniu naszej parafii Matce Bożej Pocieszenia, rozpocznie się ona 9 września 2022 r. 

HARMONOGRAM PEREGRYNACJI KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Orchówek

Ul. Garbarska – od numerów początkowych

ul. Nadbużańska – od numerów końcowych

ul. Dąbrowskiego – od numerów końcowych

ul. O. Tomasza - od numerów końcowych

ul. Leśna – od numerów początkowych

ul. Sikorskiego - od numerów początkowych

ul. Szkolna - od numerów końcowych

ul. Kochanowskiego - od numerów początkowych

ul. Nowa - od numerów końcowych

ul. Kolejowa - od numerów początkowych

ul. Brzozowa - od numerów początkowych

ul. Strażacka - od numerów końcowych

ul. Wesoła (od początku), Wrzosowa, Tarasowa, Dworska, Sosnowa, Fiołkowa

Dubnik - od numerów końcowych

Sobibór Wieś - od numerów końcowych do początkowych

Wołczyny - od numerów początkowych

Sobibór Stacja – bloki od 117 potem domki

Żłobek - od numerów początkowych

Z franciszkańskim pozdrowieniem - Ojcowie Kapucyni