Piesza pielgrzymka do Sobiboru Stacji

Piesza pielgrzymka na odpust do Sobiboru Stacji

15 sierpnia 2020 r. - Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Godz. 8:30 - wyruszamy z Sankutarium MBP w Orchówku  na odpust do Sobiboru Stacji

Godz. 11:00 - przybycie do kaplicy w Sobiborze Stacji

Godz. 11:30 - Msza św. odpustowa ku czci Wniebowzięcia NMP, Słowo Boże wygłosi ks. Tadeusz Olędzki

Królowo Wniebowzięta - módl się za nami!