Program wizyty duszpasterskiej 2021 r.

P R O G R A M WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2021

1.02. PONIEDZIAŁEK – OD GODZ. 15:30

Sobibór Wieś – domki - z dwóch stron

Sobibór Wieś – bloki od początku

2.02. WTOREK - NIE MA KOLĘDY

3.02. ŚRODA - OD GODZ. 15:30

Dubnik, Wołczyny

Sobibór Stacja – domki

Sobibór Stacja – bloki od numerów początkowych

4.02. CZWARTEK – OD GODZ. 15:30

Żłobek Mały i Duży – z dwóch stron

Orchówek, ul. Strażacka i Wrzosowa

5.02. PIĄTEK– OD GODZ. 15:30

Orchówek, ul. Nadbużańska, numery parzyste - z dwóch stron

6.02. SOBOTA – OD GODZ. 10:00

Orchówek, ul. Nadbużańska, numery nieparzyste - z dwóch stron

Garbarnia i Glinki

ul. Nowa od numerów poczatkowych

8.02. PONIEDZIAŁEK - OD GODZ. 15:30

Orchówek, ul. Szkolna od numerów początkowych

ul. Sikorskiego i ul. Kochanowskiego

9.02. WTOREK - OD GODZ. 15:30

Orchówek, ul. Dąbrowskiego – z dwóch stron

ul. O. Tomasza (od końca)

10.02. ŚRODA - OD GODZ. 15:30

ul. Wesoła

ul. Kolejowa i Brzozowa

ul. Leśna

11.02. CZWARTEK - OD GODZ. 15:30

Kolęda dodatkowa