Święto św. Feliksa z Cantalice - Patrona Dzieci

SANKTUARIUM MBP W ORCHÓWKU!
ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 18.00 PODCZAS KTÓREJ BĘDZIE NAMASZCZENIE OLEJEM ŚW. FELIKSA.

Garść wiadomości o św. Feliksie:
Feliks Porri urodził się w Cantalice koło Rieti w roku 1515. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił w roku 1543. Przez czterdzieści lat spełniał obowiązki kwestarza w Rzymie. Odznaczał się niezwykłą prostotą, niewinnością i miłością. Obdarzony Bożymi charyzmatami, zmarł w Rzymie 15 maja 1587 roku. Na jego pogrzeb przybył papież Sykstus V, nakazując rozpoczęcie starań o kanonizację, której dokonał 22 maja 1712 roku Klemens XI.

św. Felksie z Cantalice - módl się za nami!