Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

24-go czerwca 2020 r. (środa)

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Msza św. o godz. 7.00 i 18.00

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Św. Janie Chrzcicielu - módl się za nami!