Uroczystość odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu

4-go października 2020 r. (NIEDZIELA) Uroczystość odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu.

Msza św. o godz. 9.00, 11.30.

Msza św. o godz. 18:00 połączona z nabożeństwem Transitus, pamiątką śmierci św. Franciszka.

Kazanie okolicznościowe wygłosi ks. Dariusz Parafiniuk.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Św. Frnaciszku z Asyżu - módl się za nami!