Wspomnienie liturgiczne św. Floriana - patrona Strażaków!

4 MAJA 2020 r.
Wspomnienie liturgiczne św. Floriana - męczennika!

PATRONA STRAŻAKÓW!
Z tej racji, pamiętajmy dziś o Strażakach naszej Parafii
w naszych modlitwach, dziękując za ich męstwo w służbie potrzebującemu człowiekowi!
św. Florianie módl się za nami!