Pójdź za Mną

 

Św. Franciszek z Asyżu (1181 – 1226) to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie. Z powodu ewangelicznego sposobu życia oraz pięciu ran Chrystusa, które przez dwa lata nosił na swoim ciele – nazwano go żywym Znakiem Ukrzyżowanego Chrystusa lub Drugim Chrystusem. brat 2 (Stygmaty, nosił na swoim ciele przez pół wieku także kapucyn św. o. Pio). Franciszek był wielkim czcicielem Matki Bożej, którą obrał Królową Zakonu Serafickiego (Franciszkańskiego). Ducha Świętego nazwał Generałem Zakonu, i On stał się Najwyższym Przełożonym braci. Poślubił sobie Panią Ubóstwo i nakazał, by bracia byli jej wierni. Szczególnie ukochał Jezusa Wcielonego, (Dzieciątko Jezus), Mękę Pańską (Krzyż), oraz Eucharystię. Pragnąc ożywić w ludziach miłość do Chrystusa, w noc Bożego Narodzenia 1223 roku urządził w Greccio pierwszy w historii żłóbek. W apostolskich wędrówkach przemierzył całą Italię i dotarł aż do sułtana, aby głosić mu Ewangelię, został tam nazwany Bożym Mężem. Założył trzy zakony (Braci, Sióstr i ludzi świeckich). Pan Jezus obiecał Biedaczynie z Asyżu, że jego rodzina zakonna będzie trwała do końca świata. Św. Franciszka nazwano Bożym wesołkiem, Bratem człowieka i wszystkich stworzeń.

 

Franciszek napisał do swoich naśladowców:

“Idźcie, najdrożsi, synowie, po dwóch w różne strony świata i głoście ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w prześladowaniach. Odpowiadajcie z pokorą temu, kto będzie was prześladował. Dziękujcie temu, kto będzie wam złorzeczył” (1 Cel 29).

Życie zakonne wymaga nieustannej troski o dar powołania.

Pierwsze lata życia zakonnego, do ślubów wieczystych, to czas formacji początkowej;

później jest to czas formacji permanentnej (ciągłej) trwającej do końca życia.

Formacja początkowa to:

  • Postulat – trwa rok czasu, odbywa się w Łomży.
  • Nowicjat – trwa rok, znajduje się w Nowym Mieście n/Pilicą.
  • Postnowicjat – trwa dwa lata.
  • Juniorat ścisły – dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich.
  • Seminarium – dwa lata filozofii oraz trzy lata teologii w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie przy al. Kraśnickiej 76.

Po nowicjacie bracia składają pierwszą profesję zakonną (śluby zakonne), po 4 latach ślubów czasowych składają profesję wieczystą – na całe życie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE