Sakramenty Święte

CHRZEST

1. Rodzice mają się troszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia, możliwie najszybciej po urodzeniu, lub natychmiast – jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci (KPK 367 § 1).

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1, 2 ). W diecezji siedleckiej obowiązuje zarządzenie biskupa diecezjalnego stanowiące, że nie udziela się chrztu dziecku, którego rodzice żyją w związku niesakramentalnym bez przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

4. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1, 2 ).

5. Wymagania Prawa Kanonicznego, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego: 16 lat ukończone (ksiądz proboszcz dla ważnej przyczyny może z tego wymagania zwolnić), katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć, (młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę w szkole).

6. Przed przystąpieniem do chrztu dziecka, Rodzice i Chrzestni są zobowiązani do odbycia 4 katechez: WIERZYSZ, PRZYJMIJ CHRZEST. Katechezy odbywają się cyklicznie w parafii Serca Pana Jezusa i św. Ludwika we Włodawie. W naszej parafii, w zależności od potrzeb według porządku podanego w ogłoszeniach.

7. Przygotowanie do chrztu osób dorosłych odbywa się w Siedlcach przy katedrze.

BIERZMOWANIE

1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie lub I klasie liceum.

2. Spotkania i katechezy przygotowujące do bierzmowania, są obowiązkowe i odbywają się według programu podanego przez duszpasterzy.

3. Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w siedleckiej katedrze.

 

 

MAŁŻEŃSTWO

1. Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa: stan wolny, ukończone 18 lat, ukończona katecheza przedmałżeńska, w ramach katechezy szkolnej (maturalnej), lub osobna katecheza przedmałżeńska, oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej.

2. Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania (pobytu) narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania (rozmów) kanoniczno-duszpasterskiego i ustalenia daty i godziny ślubu z następującymi dokumentami: metryką chrztu, świeżą, z wpisem o przyjęciu Bierzmowania, dowodem osobistym, świadectwem ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, (wdowcy: akt zgonu poprzedniego współmałżonka,) 3 egzemplarze zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Prawo Kanoniczne (Kan. 1071) postanawia, że: “nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte wg prawa państwowego” lub “osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku”.

4. Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się za zgodą własnego proboszcza poza miejscem zamieszkania narzeczonych, (czyli poza własną parafią); w tym celu wydaje się (razem z zaświadczeniami z USC) pisemną licencję do proboszcza miejsca ślubu.

5. Przy ślubie potrzebne są dwie dorosłe osoby jako świadkowie (w diecezji siedleckiej muszą mieć zaświadczenia od Proboszcza parafii zamieszkania, że mogą być świadkami podczas ślubu). Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu kościelny i dla USC (świadkowie muszą okazać dowody osobiste).

6. Fotografowanie lub filmowanie w kościele należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.