14 maja 2020 r. – dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia

Drodzy Parafianie!

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Proszę o podjęcie tej szlachetnej i Bożej inicjatywy w naszej wspólnocie parafialnej w tak wzniosłej intencji. 

Z wyrazami szacunku, 

o. Jacek Romanek - proboszcz