16 maja Święto św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski

KOCHANI PARAFIANIE!
DZIŚ W KOŚCIELE CZCIMY ŚW. ANDRZEJA BOBOLĘ - KAPŁANA I MĘCZENNIKA - PATRONA POLSKI!

ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY O. GODZ. 7.00 i 18.00!

Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla Kościoła czasach. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w roku 1657, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele jezuitów w Warszawie.

Św. Andzeju Bobola - módl się za nami!