Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021.

Przesłuchanie wstępne dla kandydatów odbędzie się 15 września 2019 r. o godz. 10 w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach, przy ul. Podlaskiej 14. Kandydaci nie muszą posiadać przygotowania muzycznego. W ramach przesłuchania sprawdzane są predyspozycje do kształcenia muzycznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką muzyki kościelnej do zapoznania się ze szczególną specyfiką edukacyjną naszej szkoły na stronie www.muzykadiecezjasiedlce.pl/studium-muzyki-koscielnej !

Owocem prac komisji II Synodu Diecezji Siedleckiej jest nowy regulamin pracy organistów,który wszedł w życie w 1 stycznia 2019 roku. Zapraszamy szczególnie kandydatów chętnych do podjęcia regularnej nauki w Studium (3 lata – egzamin kantora, kolejne 2 lata – dyplom organisty). Wychodząc również na przeciw tym  osobom, które, choć od lat posługują w parafiach, nie uzyskały dotąd dyplomu Studium, DSMK prowadzi dodatkową grupę ukierunkowaną na dokształcanie  muzyczno-liturgiczne, do której szczególnie zapraszamy osoby, którym do uzyskania dyplomu brakuje zaliczeń z jednego, bądź kilku przedmiotów oraz tych organistów, którzy chcą podciągnąć swoje umiejętności z wybranej tematyki. Grupa ta, zrzeszająca osoby w różnym wieku, kształci się w trybie jednorocznym według indywidualnie sprofilowanego programu. Zwracam się z prośbą do Księży Proboszczów naszejdiecezji o poinformowanie wiernych o możliwości podjęcia nauki w naszym Studium oraz o skierowanie szczególnej zachęty do nauki muzyki do osób zaangażowanych w muzykę liturgiczną w parafiach – kantorów i psałterzystów, osoby prowadzące schole i zespoły parafialne oraz organistów, którzy dotychczas nie ukończyli Studium. Zwracam się również z prośbą o udostępnienie w parafiach naszych materiałów informacyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor DSMK w Siedlcach