Jubileusz kapłański o. Bogdana Filipiuka

Drodzy Parafianie!

W niedzielę16-go kwietnia swoją rocznicę 40-lecia kapłaństwa będzie obchodził o. Bogdan Filipiuk.

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30 w intencji Dostojnego Jubilata, którą będzie sprawował i prosimy o modlitwę w Jego intencji.