Jubileusz kapłański o. Piotra Woźniackiego

Drodzy Parafianie!

W niedzielę 23-go maja swój jubileusz 25-lecia kapłaństwa będzie obchodził o. Piotr Woźniacki.

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30 w intencji Dostojnego Jubilata, którą będzie sprawował i prosimy o modlitwę w Jego intencji.