Kaznodzieja - o. prof. Andrzej Derdziuk

Drodzy Parafianie!

W niedzielę 23 maja Słowo Boże wygłosi do nas o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap., nasz współbrat z Lublina.

Po każdej Mszy św. przy wejściu głównym będzie rozprowadzał swoje książki. Zachęcamy do nabywania i czytania literatury religijnej.