Niedziela Zesłania Ducha Świętego

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO!
W naszym sanktuarium Msze św. o godz. 9.00, 11.30, 18.00.
Zesłanie Ducha Świętego – według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów I Maryję zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby wypraszać u Boga dary Ducha Świętego dla całe Kościoła.

Niech zstąpi Duch Święty i odnowi nasze rodziny i naszą Parafię.