Oświadczenie

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego Sanktuarium MBP!

W związku z krzywdzącymi opiniami, które pojawiły się w internecie na temat niszczenia drzewostamu wokół kościoła parafialnego pw. św. Jana Jałmużnika, wydanymi przez niektórych Parafian i Osób nie należacych do tejże wspólnoty na tzw. Facebooku w formie listu i komentarzy, przez co szkalujących dobre imię Braci Kapucynów będących Stróżami Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i niszczących pozytywny obraz troski o dobra parafialne informujemy, że działamy zgodnie z prawem i zaleceniami Władz państwowych. Drzewo Klon pospolity, które jest usytuowane w miejscu częstego użytkowania, zostało poddane diagnostyce dendrologicznej przez Certyfikowanego Inspektora Drzew w 2019 roku. Opinia została wydana na piśmie w którym orzeczono, że drzewo będące w środku jest puste i ciąży w kierunku jezdni, przez co zagraża życiu ludzkiemu i pojazdom przejeżdżającym trasą obok kościoła. Inspektor wydał opinię o usunięciu drzewa Klon pospolity z racji na bezpieczeństwo dotyczące ludzi i pojazdów, które powinno stanowić troskę i priorytet w życiu społecznym. Na podstawie opinii Certyfikowanego Inspektora Drzew, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Chełmie 11 marca 2020 r. wydał pozwolenie i zalecenie usunięcia drzewa Klon pospolity z terenu zabytkowej nieruchomości, a na to miesjce zasadzenie nowego drzewa by liczba drzewostanu została zachowana. Dlatego wszelkie opinie pojawiające się na portalach społecznościowych są bezpostawne i nieprawdziwe a zarazem godzące w dobre imię Ojców Kapucynów, którzy pragną służyć wiernym i działać zgodnie z przepisami prawa państwowego i kościelnego. 

Z franciszkańskim pozdrowieniem "Pokój i dobro"

o. Jacek Romanek - proboszcz