Piesza pielgrzymka do Sobiboru Stacji

Piesza pielgrzymka na odpust do Sobiboru Stacji

15 sierpnia 2022 r. - Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Godz. 8:00 - wyruszamy z Sankutarium MBP w Orchówku  na odpust do Sobiboru Stacji

Godz. 10:45 - przybycie do kaplicy w Sobiborze Stacji

Godz. 11:00 - Msza św. odpustowa ku czci Wniebowzięcia NMP, Słowo Boże wygłosi o. Marek Nowacki OSPPE.

Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na remont ołtarza bł. Honorata.

Królowo Wniebowzięta - módl się za nami!