PROGRAM PEREGRYNACJI OBRAZU MBP 2022 r.

PROGRAM PEREGRYNACJI OBRAZU MBP!

DRODZY PARAFIANIE!

9 września 2022 r. rozpocznie się peregrynacja obrazu MBP. W pierwszej kolejności obraz powędruje do rodzin z ul. Garbarskiej. Następnie według kolejności podanej w harmonogramie. Program peregrynacji jest następujący: rodzina przyjmująca obraz MBP danego dnia przychodzi na Mszę św. o godz. 18.00, jeśli to możliwe korzysta z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmuje Komunię Św., w domu przygotowuje uroczyste miejsce na obraz MBP, biały obrus i świece, następnie rodzina gromadzi się przed obrazem MBP, korzystając z modlitewnika, wita obraz MBP, odmawia jedną część różańca, litanię do MBP, modlitwy dziękczynne i błagalne. Po modlitwie, ważne, aby rodzina zrobiła sobie rachunek sumienia ze swego życia rodzinnego, biorąc pod uwagę wzajemne relacje między małżonkami, i ich dziećmi oraz z dziatkami czy też z innymi osobami żyjącymi w tym samym domu i z sąsiadami i z innymi ludźmi. Rachunek sumienia ma objąć życie religijne rodziny, życie sakramentalne małżonków, dzieci, uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej, modlitwę codzienną, wychowanie religijne dzieci i uczestnictwo dzieci w katechezie itp. Po refleksji rodzinnej i osobistej rodzina wypisuje na przygotowanej kartce tzw. DAR SERCA DLA MBP, jako anonim złożony w kopercie przynosi do kościoła i składa pod ołtarzem do specjalnego koszyka. Również będzie tzw. pamiątkowa księga peregrynacji, gdzie rodzina po przyjęciu obrazu wpisuje się, że przyjęła Maryję pod swój dach. Następnego dnia obraz przechodzi z domu do domu, do kolejnej rodziny z sąsiedztwa, po uczestnictwie we Mszy św. o godz. 18.00 w otoczeniu sąsiadów i z towarzyszącym śpiewem. Powyższy program peregrynacji obrazu MBP będzie wyłożony na stolikach z prasą. W niedzielę 4 września, będzie można wziąć kartki: DAR SERCA DLA MBP.

O. JACEK ROMANEK - PROBOSZCZ