Przygotowanie do Bierzmowania

Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych lub I klasy liceum.

2. Spotkania i katechezy przygotowujące do bierzmowania, są obowiązkowe i odbywają się według programu podanego przez duszpasterzy.

Harmonogram spotkań w roku 2022/23:

Spotkania odbywają się po Mszy Św. o godz. 11.30 w sali pod klasztorem.

Grupa A: 18 września, 2,16,30 października, 13,27 listopada, 11 grudnia, 8 stycznia, 12,26 lutego, 12,26 marca, 16,30 kwietnia

 1. Bielecki Krystian
 2. Bondar Martyna
 3. Chomiuk Maja
 4. Dejniczuk Vanessa
 5. Demczuk Adam
 6. Dudziński Eryk
 7. Gorczyńska Aleksandra
 8. Gryciak Kacper
 9. Kadrow Lena
 10. Korneluk Adrian
 11. Kot Marcel
 12. Kratiuk Krystian

Grupa B: 25 września, 9,23 października, 6,20 listopada, 4,18 grudnia, 5,19 lutego, 5,19 marca, 2,23 kwietnia, 7 maja

 1. Cupryn Martyna
 2. Krzyżanowski Dominik
 3. Matczuk Stanisław
 4. Nahuluk Damian
 5. Obara Julia
 6. Pawlik Wojciech
 7. Sobstyl Patrycja
 8. Stupnicki Maciej
 9. Wałecka Nikola
 10. Wołczuk Bartosz
 11. Woźniak Wiktoria
 12. Wójtowicz Oskar
 13. Zaprzaluk Szymon
 14. Zarczuk Małgorzata

3. Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w siedleckiej katedrze.

Regulamin dla kandydatów do bierzmowania

 ZASADY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się na trzech płaszczyznach: rodzinnej, szkolnej i parafialnej, tak więc w przygotowaniu nie może zostać żadna z nich pominięta. Z tej racji Kościół wobec mających przyjąć sakrament bierzmowania stawia następujące wymagania:

WIARA I WOLNOŚĆ

Sakrament musi zostać przyjęty z wiarą i w wolności. Nie może do tego sakramentu przystąpić osoba, która nie wierzy w Boga i nie wierzy w moc działania sakramentów. Sakrament bierzmowania powinien być przyjęty także bez jakiegokolwiek przymusu. Do przyjmowania sakramentów należy oczywiście zachęcać, ale nie można do nich nikogo zmuszać. Przyjmowanie sakramentu wbrew własnej woli jest jednoznaczną oznaką braku wiary w niego, przez co jego owocność staje się niezwykle ograniczona, a w niektórych przypadkach czyni także sakrament nieważnym.

 ŻYCIE SAKRAMENTALNE

Wyrazem zewnętrznym wiary jest także życie sakramentalne i życie modlitwy, stąd też na tej podstawie podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania. Minimum w tym zakresie wynika z życia według przykazań.

 Od kandydatów wymagamy więc udziału w:

- Msza św. w każdą NIEDZIELĘ i ŚWIĘTA NAKAZANE ) W INDEKSIE PODPISUJĄ RODZICE

- Regularna SPOWIEDŹ ŚWIĘTA (CO MIESIĄC Z PODPISEM KAPŁANA)

Pierwsze piątki miesiąca (udział we Mszy św. I SPOWEDŹ WÓWCZAS)

- spotkania będą w dwóch grupach I i II, co dwa tygodnie, są obowiązkowe.

- Nabożeństwach okresowych Roku Kościelnego (Różaniec x 20 dni, Droga Krzyżowa w każdy piątek 

  WP, Gorzkie Żale w NWP, Nabożeństwo Majowe x 20, Nowenna przed NZDŚw. – podpis rodziców

Rekolekcje wielkopostne organizowane przez szkołę (jeśliby szkoła nie zorganizowała rekolekcji wielkopostnych wziąć udział w rekolekcjach parafialnych)

- w Mszy św. i nabożeństwach uczestniczymy wewnątrz kościoła – inaczej nie będzie podpisu

Codzienna osobista, a także rodzinna modlitwa

 KATECHEZA SZKOLNA

Brak uczęszczania na lekcje religii w szkole wyklucza z przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wyklucza również ocena niedostateczna z religii, negatywna opinia od katechety oraz naganna ocena z zachowania.

Pani Katechetka Małgorzata Sakowicz, którego uczy, wystawi każdemu kandydatowi do bierzmowania opinie dla o. Proboszcza. Kto z przygotowujących się do bierzmowania jest już w szkole średniej, zobowiązany jest do przyniesienia opinii od swego katechety, najpóźniej 2 tyg. przed egzaminem do bierzmowania.

 SPOTKANIA W PARAFII

 Każdy kandydat zobowiązany jest do udziału w spotkaniach prowadzonych przy parafii. Większość z tych spotkań to spotkania w grupach, co daje więcej możliwości przybycia. Każdy przypisany jest do konkretnej grupy, ale jeśli ważne okoliczności uniemożliwiają przybycie w wyznaczonym terminie należy przyjść na spotkanie innej grupy - taki zamiar należy wcześniej zgłosić do ojca np. PRZY OKAZJI SPOTKANIA. Podział grup jest tak czyniony, aby wszystkie miały tyle samo osób, a przede wszystkim, aby liczba osób w grupie nie przekraczała pewnego pułapu, stąd na stałe przeniesienie z jednej grupy do drugiej należy prosić o pozwolenie prowadzącego przygotowanie.

Każdą nieobecność na spotkaniu należy usprawiedliwić przez rodziców u Ojca prowadzącego przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Nieusprawiedliwienie nieobecności na dwóch spotkaniach powoduje usunięcie z listy kandydatów do bierzmowania.

INDEKSY

Każdy kandydat zobowiązany jest do posiadania indeksu kandydata do bierzmowania. Rubryki w indeksach uzupełniane są podpisami.

 DOKUMENTY

 Jeżeli kandydat nie był ochrzczony w kościele w Orchówku, zobowiązany jest do dostarczenia (najpóźniej do końca roku kalendarzowego w ostatnim roku przygotowania) dokumentu potwierdzającego przyjęcie CHRZTU ŚW. z umieszczonym na nim numerze z księgi chrztów.  

Osoby, które pragną przygotować się do sakramentu bierzmowania w parafii św. Jana Jałmużnika, a nie mieszkają na terenie naszej parafii muszą KONIECZNIE dostarczyć w trybie natychmiastowym pozwolenie od księdza proboszcza parafii na terenie której obecnie się zamieszkuje. Bez takiego pozwolenia nie możemy w naszej parafii nikogo dopuścić do sakramentu. 

W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela o. Piotr Woźniacki i o. Jacek Romanek; tel. 82 572 17 20 lub mail: orchowekapucyni@gmail.com