Realizacja zadania z MSWiA

Zadanie realizowane w Kościele Parafialnym p. w. Św. Jana Jałmużnika w Orchówku pt. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Św. Antoniego”, dofinansowane zostało ze środków finansowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego na rok 2021.

Całkowita wartość zadania: 142 929,00 zł

Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł

 

Zadanie polegało na kompleksowej renowacji kluczowego elementu ruchomego wyposażenia kościoła - całkowitej konserwacji ołtarza bocznego p.w. Św. Antoniego.